OVER IT’ER VAN DE TOEKOMST

Tekst: Kim Loohuis / Fotografie: Marike van Pagée

Paul

Ostendorf

DCG knop lees meer

De wereld is in een permanente
staat van disruptive innovatie.
Dat heeft verstrekkende
gevolgen voor de IT-sector en
misschien nog wel verder
strekkende gevolgen voor de
IT-professionals die op die
markt werkzaam zijn. “De IT’er
van de toekomst moet een heel 
breed kennisprofiel hebben en
jaarlijks verplicht bijgeschoold
worden”, stelt futuroloog
Paul Ostendorf. 

INTERVIEW

COPY Cstories grijs stippellijnen

Paul Ostendorf | IT’ers brug tussen technologie en toepassing | De wereld is in een permanente staat van disruptive innovatie. De IT’er moet leren, netwerken en communiceren. Lees het interview!

4/17
Loading ...