5

QNH THEMA’S 

Directeur Hen Snackers:

“Geef slimme mensen ruimte 

in plaats van opdrachten”

Vliegwiel

Cstories Knop terug
DCG knop lees meer

“Vertrouwen opbouwen is heel belangrijk, het komt te voet en gaat te paard. Vertrouwen moet je koesteren. En vanuit het vertrouwen moet je in een trusted advisory rol komen bij je klant en een veilige omgeving creëren voor je medewerkers”. Die mogen best fouten maken, als ze er maar iets van leren;
Snackers wil ze uiteindelijk wel op hun prestaties kunnen aanspreken.

 

Vertrouwen spreekt ook uit de wervingsslogan ‘colour your future’ die volgens Snackers wordt gebruikt om het bedrijf ‘meer smoel te geven’: “wij vinden dat je slimme mensen in plaats van opdrachten juist ruimte moet geven. Goed naar ze luisteren en concreet iets doen met hun opmerkingen. Daardoor voelen mensen zich thuis en begrepen bij ons en kunnen ze hun eigen toekomst inkleuren.” 

Trusted advisory

iconen pop-up
DCG in bedrijf 2

Vertrouwen opbouwen is heel belangrijk, het komt te voet en gaat te paard. Vertrouwen moet je koesteren. En vanuit het vertrouwen moet je in een trusted advisory rol komen bij je klant en een veilige omgeving creëren voor je medewerkers.

13/17
Loading ...